לקראת המעבר לכיתה א' עולות לעיתים השאלות: האם הילד "בשל" להתמודדות עם הדרישות הלימודיות והמיומנויות הנדרשות ממנו בכיתה א'? והאם הוא "בשל" להתמודדות עם הדרישות הרגשיות-חברתיות ההכרחיות להשתלבות טובה בכיתה א'?

באבחון נבדקים המרכיבים הבאים:

  • מוכנות לרכישת מיומנויות היסוד: קריאה, כתיבה ,חשבון והבנת הנקרא.
  • קצב העבודה בהתאם לקצב הנדרש בביה"ס.
  • יכולות קוגניטיביות :חשיבה ועיבוד מידע, זיכרון, קשב והתארגנות.
  • יכולות גרפו-מוטוריות ותפיסה חשבונית בהתאם לנדרש מקבוצת הגיל שלו.
  • עמדתו הרגשית של הילד לקראת הלימודים בכיתה א', ורמת המוכנות הרגשית-חברתית ללמידה ולקבלת סמכות.

בסוף האבחון ניתנות מגוון המלצות להתערבות מתאימה, אם יש צורך, לקראת הלימודים בבית הספר. כמו כן, נשקלות המסגרות שיתאימו לילד על פי מגוון יכולותיו.